Gifu Aerospace Component Cluster

PDF

NICHIDEN SEIMITSU KOGYO CO., LTD.

Address
336-1 Mitsuzaka-cho, Ogaki-city, Gifu, 503-8557, Japan
Tel
+81-584-81-6321
E-Mail
masashi_yoshidansk-cp.co.jp
Representative
Masashi Yoshida

Participating Company

NICHIDEN SEIMITSU KOGYO CO., LTD.

  • Electric Discharge Machining
  • JISQ9100
Address
336-1 Mitsuzuka-cho, Ogaki-shi, Gifu, 503-0909, Japan
Facility & Equipment
Wire cut electric discharge machine, and diemilling electric discharge machine
PR Point
Precision electric discharge machining technology